Jak mogę pozwolić uczestnikom webinaru komunikować się ze mną?

Funkcja webinarów oferuje trzy główne metody interakcji.

Tryby webinarów

Domyślnie każdy webinar rozpoczyna się w trybie Prezentacji, co oznacza, że żaden z uczestników nie ma prawa głosu. W tym trybie nie możesz udzielić uprawnień do nadawania żadnemu z uczestników. Tak odbywa się większość webinarów: Ty prezentujesz, a uczestnicy słuchają.

Możesz prowadzić webinar w trybie Dyskusji, w którym prezenter udziela głosu uczestnikom. Uczestnicy będą mogli używać swoich mikrofonów komputerowych, aby komunikować się z Tobą i innymi uczestnikami. Możesz odebrać im uprawnienia do nadawania w każdej chwili, nawet podczas trwania webinaru.

Jeśli chcesz się komunikować prywatnie z innymi prezenterami, możesz przełączyć tryb na Prywatny. W tym trybie wszyscy prezenterzy mogą komunikować się między sobą. Tylko prezenterzy widzą i słyszą się wzajemnie. Inni uczestnicy webinaru muszą poczekać, aż webinar się rozpocznie lub zostanie wznowiony.

Czat

Domyślnie każdy webinar rozpoczyna się z otwartym czatem. Uczestnicy mogą wpisywać komentarze, które będą widoczne dla wszystkich. Aby uniknąć dużej liczby niepotrzebnych wiadomości i upewnić się, że komentarze dotyczą tematu webinaru, tryb czatu można zmienić na moderowany.

Aby włączyć czat moderowany, kliknij ikonę koła zębatego i z menu wybierz Włącz czat moderowany. W tym trybie organizator lub prezenterzy weryfikują komentarze uczestników. Moderujący może odrzucić wiadomość, edytować ją lub zatwierdzić w oryginalnej wersji.

Statusy

Uczestnicy mogą wysyłać powiadomienia do prezentera, wybierając ikony z sekcji statusu. Po wybraniu ikony będzie ona widoczna obok ich imienia na liście uczestników. Mogą wybrać:

  • podnieś rękę,
  • zgadzam się,
  • nie zgadzam się,
  • głośniej,
  • ciszej,
  • potrzebuję pomocy.