BIMI

Brand Indicators for Message Identification (BIMI) zwiększa rozpoznawalność marki i zaufanie poprzez wyświetlanie logo obok uwierzytelnionych wiadomości e-mail. Pomaga zwalczać phishing i spoofing wiadomości e-mail, zapewniając wizualne wskaźniki autentyczności nadawcy, ułatwiając odróżnienie legalnych wiadomości e-mail od fałszywych.

Aby wdrożyć BIMI, organizacje uwierzytelniają swoje wiadomości e-mail za pomocą protokołu DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance), weryfikując tożsamość nadawcy. Po uwierzytelnieniu firmy publikują logo swojej marki za pośrednictwem rekordów systemu nazw domen (DNS), określając lokalizację obrazu logo.

Odbiorcy otrzymujący wiadomości e-mail od nadawców zgodnych z BIMI pobierają logo nadawcy z określonej lokalizacji i wyświetlają je wraz z wiadomością e-mail. Wzmacnia to rozpoznawalność i wiarygodność marki, oferując spójne doświadczenie brandingu na różnych urządzeniach i aplikacjach. Wdrożenie BIMI umożliwia firmom usprawnienie działań e-mail marketingowych, zwiększenie wskaźników zaangażowania i budowanie silniejszych relacji z klientami. Dodatkowo, BIMI zachęca organizacje do priorytetowego traktowania uwierzytelniania wiadomości e-mail i środków bezpieczeństwa, ponieważ tylko uwierzytelnione wiadomości e-mail kwalifikują się do wyświetlania logo nadawcy.

Co więcej, BIMI promuje przejrzystość i odpowiedzialność w komunikacji e-mailowej, wspierając bezpieczniejszy i bardziej godny zaufania ekosystem e-mailowy zarówno dla nadawców, jak i odbiorców. Chociaż BIMI wciąż się rozwija, oczekuje się, że jego przyjęcie wzrośnie, ponieważ coraz więcej organizacji dostrzega korzyści płynące z wyświetlania logo marki w uwierzytelnionych wiadomościach e-mail. Ogólnie rzecz biorąc, BIMI stanowi znaczący postęp w marketingu e-mailowym i bezpieczeństwie, oferując znormalizowane podejście do identyfikacji marki i uwierzytelniania wiadomości e-mail w erze cyfrowej.

Sprawdź, jak możesz uwierzytelnić swoje wiadomości e-mail i jak poprawić dostarczalność.