Wskaźnik dostarczalności

Procentowy stosunek ilości wszystkich dostarczonych wiadomości w stosunku do wszystkich wiadomości wysłanych.