Pusty email

Wiadomość bez treści. Może być wysłana na adres kampanii, który umożliwia odbieranie wiadomości.