Podmiot przetwarzający dane

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na rzecz administratora.