Newsletter

Rodzaj wiadomości email wysyłanej do określonej grupy odbiorców na określony temat. Umożliwia to podtrzymanie komunikacji z klientami oraz jest efektywnym kanałem dystrybucji informacji o produktach lub promocjach.