Adres IP

(ang. Internet Protocol) adres identyfikujący komputer w internecie. Każdy komputer ma swój unikalny adres IP, który pozwala znaleźć go w internecie. Adres IP jest zapisany w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.11.1.111