SaaS

SaaS, czyli Oprogramowanie jako Usługa, to model dystrybucji oprogramowania oparty na chmurze, w którym aplikacje są hostowane i dostarczane użytkownikom przez internet, eliminując potrzebę lokalnych instalacji i umożliwiając łatwą skalowalność i dostępność.

W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania, które często wymaga początkowych zakupów i instalacji na poszczególnych komputerach, SaaS pozwala użytkownikom uzyskiwać dostęp do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub lekkiego klienta. Pozwala to użytkownikom uzyskiwać dostęp do oprogramowania z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym, zapewniając elastyczność i wygodę.

SaaS oferuje kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi modelami oprogramowania. Po pierwsze, eliminuje potrzebę inwestowania przez użytkowników w drogie sprzęty i infrastrukturę do uruchamiania oprogramowania. Dostawca zajmuje się wszystkimi aspektami technicznymi, w tym aktualizacjami, bezpieczeństwem i konserwacją, uwalniając zasoby i czas użytkowników.

Dodatkowo, SaaS zazwyczaj stosuje model cenowy pay-as-you-go, pozwalając firmom skalować swoje zużycie i koszty w oparciu o ich potrzeby. Jest to szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które mogą mieć ograniczone budżety lub zmienne zapotrzebowanie.

Aplikacje SaaS obejmują szeroki zakres funkcjonalności, w tym zarządzanie relacjami z klientami (CRM), planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi i narzędzia do współpracy. Niektóre popularne przykłady dostawców SaaS to GetResponse, Salesforce, Microsoft Office 365, Google Workspace i Dropbox.