Optymalizacja współczynnika konwersji

Optymalizacja współczynnika konwersji (CRO) to praktyka polegająca na poprawie procentu odwiedzających witrynę, którzy podejmują pożądane działania, takie jak dokonanie zakupu lub wypełnienie formularza, poprzez strategiczne testowanie i optymalizację różnych elementów na stronie internetowej.

CRO obejmuje analizę zachowań użytkowników, przeprowadzanie testów i wprowadzanie zmian opartych na danych w celu poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika i zachęcania do pożądanych działań. Może to obejmować optymalizację projektu strony internetowej, układu, treści, wezwań do działania, formularzy i innych elementów, które wpływają na zaangażowanie użytkowników i współczynniki konwersji.

Pierwszym krokiem w CRO jest zrozumienie odbiorców docelowych i ich preferencji. Wiąże się to z gromadzeniem i analizowaniem danych na temat zachowań użytkowników, takich jak źródła ruchu w witrynie, odsłony stron, współczynniki zwrotów i współczynniki konwersji. Rozumiejąc, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie i gdzie spadają w lejku konwersji, firmy mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Po zebraniu danych eksperci CRO używają różnych narzędzi i technik do testowania różnych elementów strony internetowej. Testy A/B to powszechna metoda stosowana w CRO, w której porównuje się dwie lub więcej wersji strony internetowej, aby określić, która z nich działa lepiej pod względem konwersji. Inne metody testowania obejmują testy wielowariantowe, mapy cieplne i ankiety opinii użytkowników.