Marketing w modelu AIDA

Model AIDA to klasyczna struktura marketingowa, która przedstawia kolejne etapy, przez które przechodzi konsument przed podjęciem decyzji o zakupie. Każdy etap reprezentuje psychologiczny krok w podróży kupującego:

 1. Attention (uwaga):
  • Cel: Przyciągnij uwagę odbiorców docelowych i stwórz świadomość.
  • Metody: Wykorzystaj przyciągające uwagę nagłówki, atrakcyjne wizualnie reklamy i atrakcyjne treści, aby uświadomić potencjalnym klientom produkt lub usługę.
 2. Interest (zainteresowanie):
  • Cel: Wzbudź zainteresowanie produktem lub usługą.
  • Metody: Zapewnij bardziej szczegółowe informacje na temat oferty, podkreśl kluczowe funkcjonalności i korzyści oraz pokaż, co czyni ją wyjątkową. Ten etap ma na celu sprawienie, by odbiorcy chcieli dowiedzieć się więcej.
 3. Desire (pożądanie):
  • Cel: Zbuduj wśród odbiorców silne pragnienie posiadania produktu lub usługi.
  • Metody: Twórz emocjonalne powiązania, podkreślając, w jaki sposób produkt lub usługa spełnia określone potrzeby lub rozwiązuje problemy. Referencje, studia przypadków i demonstracje mogą być skuteczne w pokazywaniu wartości i korzyści płynących z oferty.
 4. Action (działanie):
  • Cel: Zachęć odbiorców do podjęcia konkretnego działania, takiego jak dokonanie zakupu lub poproszenie o więcej informacji.
  • Metody: Zapewnij jasne i przekonujące wezwanie do działania, uprość proces zakupu i zaszczep w konsumencie pewność, że jego decyzja o podjęciu działania jest właściwa.

Model AIDA ma zastosowanie nie tylko do tradycyjnej reklamy, ale może być dostosowany do różnych kanałów marketingowych, w tym marketingu cyfrowego, mediów społecznościowych i marketingu treści. Pomaga marketerom zrozumieć podróż klienta i dostosować swoje strategie, aby płynnie prowadzić potencjalnych nabywców przez kolejne etapy, ostatecznie prowadząc do konwersji i lojalności wobec marki.