Jak używać skrótów klawiszowych w nowym edytorze?

Nowy edytor wiadomości pozwala na korzystanie ze skrótów klawiszowych, aby umożliwić szybszą pracę nad Twoimi kampaniami.

Skróty klawiszowe Windows:

 • Ctrl + S (zapisz wersję roboczą – zapisuje aktualną treść całej wiadomości)
 • Ctrl + D (duplikuj element – duplikuje wybrany element w edytorze)
 • Ctrl + K (wstaw link – otwiera moduł wstawiania linku, gdy tekst jest zaznaczony)
 • Ctrl + Z (cofnij zmianę – odwraca ostatnią zmianę z historii edytora)
 • Ctrl + Shift + Z (ponów zmianę – przesuwa się o krok do przodu w historii edytora)
 • Del or Backspace (usuń element – usuwa aktualnie wybrany element)

Skróty klawiszowe Mac:

 • CMD + S (zapisz wersję roboczą)
 • CMD + D (duplikuj element)
 • CMD + K (wstaw link)
 • CMD + Z (cofnij zmianę)
 • CMD + Shift + Z (ponów zmianę)
 • Del or Backspace (usuń element)

Popularne materiały