Jak usunąć pop-up lub element osadzony?

Poniższy artykuł dotyczy naszego nowego edytora formularzy i pop-upów. Pomoc dotycząca starszego edytora dostępna jest tutaj.

Jak usunąć pop-up lub element osadzony?

W celu usunięcia pop-upu i elementu osadzonego:

  1. Przejdź do sekcji Formularze i pop-upy, a następnie najedź kursorem na 3 kropki umieszczone po prawej stronie od nazwy pop-upu.
  2. Naciśnij Usuń i potwierdź swój wybór.

Uwaga: Usunięcia pop-upu nie można cofnąć, jego zawartość zostanie utracona na zawsze.

Pop-up zniknie wówczas z konta oraz z treści strony internetowej, na której był wcześniej użyty.