Jak ustawić czas pojawienia się pop-upu?

Poniższy artykuł dotyczy naszego nowego edytora formularzy i pop-upów. Pomoc dotycząca starszego edytora dostępna jest tutaj.

Jak ustawić czas pojawienia się pop-upu?

W celu ustawienia czasu pojawienia się pop-upu:

 1. Przejdź do sekcji Formularze i pop-upy i kliknij na nazwę stworzonego formularza.

 2. Kliknij Edytuj widoczne pod Wyświetl reguły.

 1. Kliknij Edytuj wyzwalacze, aby zdecydować, które akcje odwiedzających powinny uruchomić wyskakujące okienko.

 2. Można wybrać jeden lub więcej wyzwalaczy:
  • Po N liczbie sekund – po ilu sekundach powinien wyświetlić się pop-up.
  • Po przewinięciu strony – konieczny procent przewinięcia strony do pojawienia się pop-upu lub wybór selektora CSS.
  • Przy zamiarze opuszczenia strony – pop-up wyświetli się przy próbie opuszczenia strony.
  • Przy braku aktywności – brak akcji ze strony odwiedzającego spowoduje wyświetlenie się pop-upu.

Pamiętaj, aby zachować wszelkie zmiany, klikając na przycisk Dalej.