Ilu odbiorców uwzględnić w grupie testowej?

Nie ma żadnych ograniczeń w kwestii właściwego rozmiaru grupy testowej.
Oczywiście w takiej grupie powinno znaleźć się odpowiednio dużo osób, żeby cały test miał sens. Przykładowo, wykorzystanie 4 kontaktów do przetestowania 5 newsletterów nie będzie możliwe.

Jeżeli chcesz osiągnąć wyniki ważne pod względem statystycznym, zalecamy zorganizowanie grupy testowej liczącej przynajmniej 250 odbiorców dla każdej testowanej wiadomości.

Wygodny w użyciu suwak pomoże Ci określić, ilu odbiorców otrzyma warianty testu A/B (i automatycznie podzieli ich na równe segmenty testowe) i ile osób otrzyma najlepszą wiadomość. Test można przeprowadzić dla maksymalnie połowy wybranej grupy odbiorców.