Core Web Vitals

Core Web Vitals to zestaw podstawowych wskaźników, które mierzą wrażenia użytkownika na stronie internetowej, w tym szybkość ładowania, interaktywność i stabilność wizualną.

Core Web Vitals to zestaw konkretnych wskaźników, które mierzą wydajność i wrażenia użytkownika na stronie internetowej. Wskaźniki te koncentrują się na trzech kluczowych aspektach: ładowaniu, interaktywności i stabilności wizualnej. Zostały one zaprojektowane w celu zapewnienia właścicielom witryn i programistom praktycznego wglądu w to, jak dobrze działa ich witryna i jak można ją ulepszyć.

Pierwsza metryka, Largest Contentful Paint (LCP), mierzy czas potrzebny na załadowanie największego elementu na stronie internetowej i uczynienie go widocznym dla użytkownika. Pomaga ona ocenić szybkość ładowania strony internetowej, przy czym cel poniżej 2,5 sekundy jest uważany za dobry.

Drugi wskaźnik, First Input Delay (FID), mierzy opóźnienie między interakcją użytkownika ze stroną internetową (np. kliknięciem przycisku) a momentem, w którym przeglądarka jest w stanie zareagować na tę interakcję. Niższy FID wskazuje na lepszą interaktywność i bardziej responsywną stronę internetową. Zalecany jest czas poniżej 100 milisekund.

Trzecia metryka, Cumulative Layout Shift (CLS), mierzy ilość nieoczekiwanych zmian układu, które występują podczas procesu ładowania. Zmiany te mogą być frustrujące dla użytkowników, ponieważ mogą powodować przesuwanie się przycisków lub linków, prowadząc do przypadkowych kliknięć. Niższy wskaźnik CLS wskazuje na lepszą stabilność wizualną, a wartość docelowa poniżej 0,1 jest uważana za dobrą.