Gdzie mogę ustawić formularz, aby wyskoczył na stronie?

Zmień typ formularza w sekcji Layout po prawej stronie narzędzia do edycji. W sekcji Właściwości wyświetlania wybierz typ:

  • Pop over pojawia się na wyświetlanej stronie. Możesz ustawić tło jako przezroczyste lub przyciemnić stronę, aby wyróżnić formularz.

  • Scroll pojawia się na stronie, gdy odwiedzający ją przewija.

W tej samej sekcji możesz ustawić pozycję, opóźnienie i efekty. Efekty obejmują blaknięcie, drżenie, skalowanie i przesuwanie z różnych kierunków.