Cookie Policy SMB (GR S.A.)

I. Informacje ogólne.

Polityka Cookies opisuje zasady zastosowania technologii cookies i innych podobnych technologii umożliwiających śledzenie (dalej łącznie jako „pliki cookies”) w usłudze GetResponse (dalej „Usługa”) oraz na wszystkich stronach WWW niezależnie od ich przeznaczenia i charakteru udostępnianych przez GetResponse S.A. [link do www z danymi kontaktowymi] (dalej „Serwis”). Gdy korzystasz z Usługi lub Serwisu, wykorzystujemy pliki cookies na przykład w celu zagwarantowania, że strony w Serwisie działają poprawnie, aby analizować ruch na nich lub dla potrzeb reklamowych. Technologie te są wykorzystywane bezpośrednio przez nas lub przez naszych partnerów biznesowych, w tym podmioty trzecie świadczące usługi reklamowe lub remarketingowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, czym są pliki cookies i w jaki sposób z nich korzystamy, zapoznaj się proszę z informacjami dostępnymi poniżej.

II. Cookies i inne podobne technologie.

1. Pliki cookies.

Cookies to rodzaj technologii, która zapisuje w systemie, aplikacji lub przeglądarce stron WWW użytkownika (dalej jako „Użytkownik”) określone informacje w postaci identyfikatorów i odpowiadających im wartości.

Co do zasady pliki cookie są stosowane w celu poprawy działania witryn internetowych oraz ułatwienia korzystania z nich przez Użytkowników, choć mogą być również wykorzystywane w celach reklamowych (o czym piszemy poniżej).

Własne pliki cookies

Tak zwane własne pliki cookies (first party cookies) są obsługiwane przez podmiot zarządzający domeną, za pośrednictwem której obsługiwany jest dany plik cookie. Plikami cookies pierwszej kategorii są więc własne pliki cookies.

Pliki cookie stron trzecich

Gdy powalamy innym podmiotom obsługiwać cookies za pośrednictwem Serwisu lub Usługi, mamy do czynienia z “plikami cookies stron trzecich” (third party cookies). Dzięki tym plikom, Serwis może wysyłać Wam pliki cookie, które pozwalają nam na sporządzenia analiz, statystyk oraz których zadaniem jest sprawić, aby reklamy bardziej odpowiadały Waszym zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do Waszych preferencji.

Własne pliki cookie i pliki cookie stron trzecich różnią się podmiotem, który je wysyła. Co prawda umożliwiamy podmiotom zewnętrznym dostęp do Serwisu lub Usługi w celu umieszczania plików cookie w urządzeniach Użytkowników, ale nie decydujemy o ich zawartości ani nie mamy dostępu do tych danych. Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Cookies sesyjne

Cookies sesyjne tworzone są każdorazowo w systemie – przeglądarce Użytkownika po utworzeniu sesji Użytkownika – czyli nawiązaniu połączenia przeglądarki Użytkownika z daną stroną WWW i wygasają po zakończeniu sesji Użytkownika – np. zamknięciu okna przeglądarki. Informacje zawarte w cookies sesyjnych są w takim przypadku automatycznie usuwane.

Cookies stałe (permanentne)

Cookies stałe (permanentne) są tworzone w systemie/przeglądarce Użytkownika po pierwszej wizycie na danej stronie WWW lub wykonaniu określonej akcji. W przeciwieństwie do cookies sesyjnych, nie są usuwane w momencie zakończenia sesji Użytkownika, czyli np. w momencie zamknięcia okna przeglądarki. Pozwala to na szybszy i często wygodniejszy dostęp do naszego Serwisu. Cookies stałe są usuwane przez przeglądarkę Użytkownika automatycznie po określonym czasie.

2. Inne, podobne technologie.

Poza technologią cookies w Serwisie, Usłudze lub w aplikacjach mobilnych stosowane są inne, podobne technologie, w celu zapisywania informacji w systemie, aplikacji lub przeglądarce stron WWW. Informacje te, w zależności od użytej technologii, zapisywane są w odpowiednich magazynach informacji tzw. Session Storage, Local Storage, IndexedDB.

Informacje umieszczone w magazynach danych są zapisywane i odczytywane przez serwery za pomocą tzw. skryptów, fragmentów kodu oprogramowania umieszczonych na stronach WWW przeglądanych przez Użytkownika.

Informacje przechowywane w magazynach danych, podobnie jak w przypadku cookies mogą służyć do przechowywania w systemie, aplikacji lub przeglądarce stron WWW Użytkownika informacji niezbędnych do korzystania z Usługi, informacji o konfiguracji interfejsu lub do monitorowania aktywności Użytkownika.

Session Storage

Magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych (pliki cookies mają ograniczenia związane z ich ilością i ilością danych jakie mogą zawierać). Informacje z magazynu przeglądarki Session Storage są zapisywane i odczytywane tylko na wyraźne żądanie serwera przesyłane doprzeglądarki użytkownika stron WWW. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane podobnie jak cookies sesyjne po zamknięciu okna przeglądarki.

Local Storage

Magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w systemie/przeglądarce stron WWW Użytkownika do czasu ich usunięcia. Dane zapisane w magazynie Local Storage nie są dostępne automatycznie przez serwer WWW prezentujący dana stronę, a przez odpowiednie skrypty (java script, flash) umieszczone na danej stronie lub przesyłane do przeglądarki Użytkownika z innych serwerów WWW (np. przez umieszczenie fragmentu kodu pochodzącego z innego serwera WWW – ikony społecznościowe Facebook, Twitter, Google).

IndexedDB

Magazyn danych będący wewnętrzną bazą danych przeglądarki stron WWW służący do przechowywania dużych ilości danych. Magazyn ten umożliwia przechowywanie danych w postaci ustrukturyzowanej oraz w postaci plików. Dane przechowywane są w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen z których zostały zapisane.

Web beacons

Web beacon. zwany również znacznikiem pikselowym lub pixe-gifem to mały plik graficzny o rozmiarze zaledwie jednego piksela, który jest pobierany przez komputer Użytkownika w wyniku otwarcia danej strony WWW, za pośrednictwem aplikacji, reklamy czy wiadomości e-mail. Znaczniki pikselowe mogą być wykorzystywane, aby pozyskiwać dane dotyczące Twojego urządzenia, takie jak informacje o jego rodzaju, systemie operacyjnym, adresie IP i terminie odwiedzin. Są one także używane do obsługi i odczytywania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Śledzące adresy URL

Śledzące adresy URL są wykorzystywane do identyfikacji źródła, z którego Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Serwisu lub do Usługi.

Zestawy SDK

Zestawy narzędzi dla programistów „software development kits” (SDK) to z kolei niewielkie fragmenty kodu zawarte w aplikacjach, które działają jak pliki cookies i web beacons.

III. Zasady wykorzystania plików cookies i innych, podobnych technologii. Lista cookies. Lista podmiotów trzecich. Zarządzanie Twoimi preferencjami.

Przeglądarka internetowa (przeglądarka stron WWW, aplikacja mobilna) domyślnie pozwala na korzystanie z plików cookie. Ustawienia domyślne mogą w każdej chwili zostać zmienione przez Użytkownika.

Sposób wyłączenia domyślnej obsługi Cookies i innych podobnych technologii zależy od systemu operacyjnego i przeglądarki użytkownika. W ustawieniach przeglądarek takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox lub Chrome możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które nie. Miejsce, gdzie dostępne są te ustawienia zależy do rodzaju przeglądarki, z której korzystasz. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować wybranych plików cookie technicznych lub funkcjonalnych, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszego Serwisu lub narzędzi naszej Usługi zwłaszcza tam, gdzie wymagane jest uwierzytelnienie i autoryzacja Użytkownika. W danym momencie nie obsługujemy funkcji zapobiegającej śledzeniu …

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego jak zarządzać lub usuwać pliki cookie w Twojej przeglądarce, wystarczy odwiedzić odpowiednią z poniższych stron:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

IV. Dodatkowe informacje.

Działania reklamowe. Dokładamy wszelkich starań, aby podejmując współpracę z firmami z branży reklamowej i marketingu online, wybierać podmioty, które przestrzegają standardów i kodeksów postępowania obowiązujących w branży oraz umożliwiają rezygnację z behawioralnego targetowania reklam.

Narzędzia analityczne. Aby zarządzać gromadzeniem danych w celach analitycznych za pomocą narzędzi Google Analytics z wybranych przeglądarek, odwiedź stronę Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

V. Zmiany i aktualizacja Polityki Cookies.

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Cookies. Informacje o wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą zamieszczane w naszym Serwisie.

W przypadku istotnych zmian Polityki Cookies GetResponse może przekazać odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail Klienta GetResponse, wysłać wiadomość w Koncie Klienta lub odebrać odpowiednie potwierdzenie przed przyznaniem dostępu do prezentowanych stron WWW.

Polityka Cookies nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących GetResponse zgodnie z Regulaminem danej usługi oraz przepisami prawa.

Warunki w obecnej wersji obowiązują od dnia 30/06/2020 roku.