Wskażnik zwrotów

Procentowy stosunek liczby zwróconych wiadomości w stosunku do wysłanych wiadomości.