Wskaźnik kliknięć

Procentowy stosunek liczba kliknięć w linki znajdujące się w wiadomości w stosunku do wszystkich wysłanych wiadomości.