W jaki sposób korzystać z warunku „Dodano kontakt do cyklu sprzedaży”?

Warunek „Dodano kontakt do cyklu sprzedaży” pozwala na docieranie do kontaktów dodanych do wybranego cyklu sprzedaży. Dzięki temu możesz monitorować kontakty dodawane do dowolnego lub wybranego etapu tego cyklu. Uwaga: ten element jest dostępny wyłącznie w pakiecie Plus i Professional.

Zanim rozpoczniesz, stwórz najpierw cykl sprzedaży, który chcesz monitorować (możesz skorzystać z tego skrótu, aby przejść do edytora cyklów sprzedaży)

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować warunek „Dodano kontakt do cyklu sprzedaży”:

1. Przenieś element do obszaru roboczego. Kliknij element, aby otworzyć jego zakładkę szczegółów.
2. Wybierz cykl sprzedaży, a następnie zdecyduj, który etap ma inicjować rozpoczęcie cyklu. Masz kilka możliwości do wyboru:
– wybierz opcję „Dowolny etap”, aby monitorować kontakty dodane do dowolnego etapu cyklu,
– wybierz opcję „Dowolny otwarty etap”, aby monitorować kontakty dodane jako klienci otwarci na propozycję
– wybierz opcję „Dowolny zamknięty etap”, aby ustawić kolejny krok dla kontaktów przenoszonych do etapu Utracony, Pozyskany lub Wstrzymany (ostatni etap będzie wzięty pod uwagę, jeśli w ogóle z niego korzystasz),
– wybierz opcję „Konkretny etap” i wybierz jego nazwę, aby zawęzić działanie warunku do jednego etapu.

Expanded dropdown to choose stages from is shown

3. Skonfiguruj ustawienia czasu (to ustawienie informuje warunek, kiedy zacząć przenosić kontakty ścieżką negatywną).
– Wybierz opcję „Nigdy”, jeśli chcesz, żeby element czekał w nieskończoność na spełnienie swojego warunku. Dzięki temu element nigdy nie wyśle Twoich subskrybentów negatywną ścieżką. Zamiast tego, jeśli ktoś zostanie dodany do etapu określonego cyklu sprzedaży, osoba ta zostanie przeniesiona do kolejnego elementu, do którego prowadzi pozytywny (zielony) łącznik.
– Wybierz opcję „Po określonym czasie” i ustaw czas oczekiwania. Osoby, które spełnią określony warunek w ramach sprecyzowanego czasu oczekiwania, przejdą przez zielony łącznik pozytywnej ścieżki. Gdy czas oczekiwania minie, wszyscy pozostali zostaną automatycznie przeniesieni przez czerwony łącznik negatywnej ścieżki (to ustawienie nie zadziała, jeśli warunek został użyty jako pierwszy, startowy element cyklu automation).

4. (opcjonalnie) Możesz też włączyć dla tego elementu opcję „Powtarzaj wielokrotnie”, jeśli wiesz, że ten sam kontakt jest przypisany do kilku klientów w bieżącym cyklu sprzedaży. Dzięki temu pozwolisz swoim kontaktom na przechodzenie przez ten element więcej niż raz (jeśli to zrobisz, pamiętaj też o włączeniu opcji „Powtarzaj wielokrotnie” dla pozostałych elementów użytych z tym warunkiem w danym cyklu automation). (opcjonalnie) Włącz tę opcję, aby uwzględnić wszystkie osoby, które już się znajdują w cyklu sprzedaży. W przeciwnym razie warunek zainicjuje cykl automation tylko dla tych kontaktów, które zostały dodane do cyklu sprzedaży po rozpoczęciu cyklu automation.
5. (opcjonalnie) Dostosuj wygląd warunku, wybierając mu kolor.

Korzystanie z warunku na początku i w środku cyklu automation

Szczegóły niektórych elementów działają nieco inaczej w zależności od umiejscowienia danego elementu w cyklu automation. Ma to wpływ na zastosowanie ustawień czasu, łączenie innych elementów z tym warunkiem i możliwość zainicjowania cyklu automation dla kontaktów, które już się znajdowały w cyklu sprzedaży. Warto pamiętać o kilku kluczowych aspektach:

Czerwony łącznik ścieżki negatywnej działa inaczej, jeśli element jest użyty na początku cyklu automation lub w jego dalszej części.

– Jeśli ustawisz ten element na samym początku cyklu, zadziała tylko zielony łącznik pozytywnej ścieżki. Warunek zostaje zainicjowany tylko wtedy, gdy kontakt zostanie dodany jako klient do cyklu sprzedaży. Oznacza to, że żaden kontakt nie opuści tego elementu przez czerwony łącznik. Jeśli ustawisz ten warunek jako element startowy cyklu, możesz wybrać opcję „Nigdy” w ustawieniach czasu.

element na początku cyklu

– Jeśli ustawisz ten element w dalszej części cyklu, zadziała zarówno pozytywna, jak i negatywna ścieżka. W tym przypadku skonfiguruj ustawienia czasu w zakładce „Szczegóły”. Dzięki temu ustalisz, po jakim czasie kontakty czekające w tym elemencie mają przejść negatywną ścieżką do kolejnego elementu cyklu automation.

element w dalszej części cyklu

Ten warunek, o ile jest użyty na początku cyklu automation, może uwzględniać kontakty, które już wcześniej znajdowały się w wybranym cyklu sprzedaży.

Możesz dodać do cyklu automation kontakty, które już znajdowały się w cyklu sprzedaży. Wystarczy, że włączysz opcję „Po rozpoczęciu cyklu dołącz kontakty, które już się znajdują w cyklu sprzedaży”.

Przykład nr 1
Warunek „Dodano kontakt do cyklu sprzedaży” jako początek cyklu automation
Załóżmy, że chcesz, aby warunek inicjował cykl automation dla wszystkich aktualnych i przyszłych klientów dodawanych do etapu „Oferta” z konkretnego cyklu sprzedaży. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz cykl sprzedaży, a następnie jego etap.
2. Włącz opcję „Po rozpoczęciu cyklu dołącz kontakty, które już się znajdują w cyklu sprzedaży”.
3. Zachowaj ustawienia czasu na pozycji Nigdy.
4. (opcjonalnie) Możesz też włączyć dla tego elementu opcję „Powtarzaj wielokrotnie”, jeśli wiesz, że ten sam kontakt może być przypisany do kilku klientów w bieżącym cyklu sprzedaży. Dzięki temu pozwolisz swoim kontaktom na przechodzenie przez ten element więcej niż raz

przykład 1

Przykład nr 2
Warunek „Dodano kontakt do cyklu sprzedaży” użyty w środku cyklu automation

Pokażemy Ci, jak ustawić ten warunek, jeżeli chcesz przenosić kontakty pozytywną ścieżką, gdy zostaną dodane do etapu „Oferta” w konkretnym cyklu sprzedaży. Dodatkowo możemy założyć, że chcesz czekać tydzień, zanim cykl zacznie przenosić ścieżką negatywną pozostałe osoby, które nie spełniły określonego warunku (taki scenariusz ma zastosowanie, jeśli użyjesz tylko tego konkretnego warunku w cyklu automation).
1. Wybierz cykl sprzedaży, a następnie jego etap.
2. Wybierz opcję „Po określonym czasie” i ustaw czas oczekiwania na 7 dni.
3. (opcjonalnie) Możesz też włączyć dla tego elementu opcję „Powtarzaj wielokrotnie”, jeśli wiesz, że ten sam kontakt może być przypisany do kilku klientów w bieżącym cyklu sprzedaży. Dzięki temu pozwolisz swoim kontaktom na przechodzenie przez ten element więcej niż raz.

przykład 2