Usuwanie klientów CRM z listy marketingowej

Skorzystaj z szablonu Usuwanie klientów CRM z listy marketingowej, aby unikać wysyłania nadmiernej ilości treści marketingowych. Dzięki temu klienci będą otrzymywać oferty lepiej dopasowane do ich preferencji.

Ten szablon pozwoli Ci zbudować cykl, który będzie:

  • inicjowany w momencie, gdy kontakt zapisze się na jedną z Twoich list kontaktów,
  • korzystać z filtru Etap, aby sprawdzić, czy kontakty znajdują się w konkretnym cyklu sprzedaży CRM,
  • usuwać kontakty z wybranych list.

Podsumowanie szablonu

Kategoria: Kwalifikowanie leadów
Liczba elementów w szablonie: 3
Minimalna liczba elementów do skonfigurowania: 2
Element CRM dostępny wyłącznie w pakietach Plus i Professional

Template preview showing all elements used to remove deals from a marketing list

Konfiguracja szablonu

Jeśli jakiś element jest wyszarzony, musisz ustawić jego szczegóły. Kliknij element, aby otworzyć jego zakładkę szczegółów.

  1. Warunek Zapisany przez domyślnie sprawdza dowolną listę kontaktów i dowolną metodę zapisu. Zalecamy modyfikację tych ustawień, aby były dopasowane do Twoich potrzeb. Skorzystaj z menu dostępnych w zakładce Szczegóły, aby wskazać listę i metodę zapisu.
  2. Skorzystaj z menu dostępnych w elemencie filtru Etap, aby wybrać etap (lub etapy) konkretnego cyklu sprzedaży. Dzięki temu przefiltrujesz bazę klientów.
  3. Skonfiguruj akcję Usuń kontakt. Wybierz opcję usunięcia kontaktów z listy, a następnie wybierz listę, która została użyta w warunku Zapisany przez.
  4. Gdy skończysz już ustawiać cały szablon, w prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Zapisz i publikuj lub wybierz opcję Zapisz i wyjdź, jeśli chcesz dokończyć konfigurację tego szablonu później (taki cykl będzie miał status „robocze” na stronie **Zarządzaj cyklami”).