Pre-load

Praktyka kopiowania wiadomości z jednego konta na inne konto bez ujawniania źródła danych (hasła i loginu).