Jak korzystać z filtru „Etap”?

Filtr Etap pozwala na dotarcie do wybranej grupy kontaktów z dowolnego lub konkretnego etapu w cyklu sprzedaży. Dzięki temu filtrowi możesz segmentować bazę adresową w oparciu o otwarte, zamknięte etapy lub dowolny inny etap w cyklu sprzedaży.

Filtr Etap pomaga w planowaniu kolejnych działań dla klientów w zależności od tego, czy dotarli do wybranego etapu cyklu sprzedaży. W tym filtrze masz do dyspozycji dwa łączniki – jeden zielony („jeśli tak”), a drugi czerwony („jeśli nie”). Osoby, które spełniają kryteria określone w zakładce Szczegóły, przejdą ścieżką pozytywną. Pozostali trafią na ścieżkę negatywną.

  1. Przenieś element do obszaru roboczego. Kliknij ten element, aby otworzyć zakładkę z jego szczegółami.
  2. Wybierz cykl sprzedaży i jeden z jego etapów. Na tej podstawie będziesz filtrować klientów. Masz do wyboru kilka opcji filtrowania według etapu:
  • wybierz opcję Dowolny etap, aby dotrzeć do wszystkich kontaktów w wybranym cyklu sprzedaży,
  • wybierz opcję Dowolny otwarty etap, aby dotrzeć do wszystkich klientów, którzy nie ukończyli swojej podróży w cyklu sprzedaży,
  • wybierz opcję Dowolny zamknięty etap, aby dotrzeć do klientów, którzy znajdują się w etapie Utracony, Pozyskany lub Wstrzymany (ostatni etap będzie wzięty pod uwagę, jeśli w ogóle z niego korzystasz).
  • wybierz opcję Konkretny etap, a następnie wybierz jego nazwę, aby zawęzić działanie filtru do jednego, wybranego etapu.

To wszystko – połącz filtr z innymi elementami cyklu automation. Pamiętaj, aby przed publikacją cyklu skonfigurować szczegóły wszystkich elementów. Jeśli element łączony z innymi elementami jest wyszarzony, oznacza to, że jego szczegóły nie zostały jeszcze skonfigurowane.