Jak korzystać z akcji „Przenieś na etap”?

Akcja Przenieś na etap pozwala na automatyczne przenoszenie klientów pomiędzy poszczególnymi etapami w cyklu sprzedaży. Po wybraniu interesującego Cię cyklu, wybierzesz konkretny etap, na który chcesz przenosić klientów. Uwaga: ta akcja nie będzie miała wpływu na kontakty, które nie znajdują się w wybranym cyklu sprzedaży. W takiej sytuacji kontakty te przejdą do kolejnego elementu połączonego z akcją Przenieś na etap.

Aby skonfigurować akcję Przenieś do etapu:
1. Przenieś element do obszaru roboczego. Kliknij ten element, aby otworzyć zakładkę z jego szczegółami.
2. Wybierz cykl sprzedaży, w którym znajdują się klienci.
3. Wybierz etap, na który chcesz przenosić klientów.
4. (opcjonalnie) Możesz też włączyć dla tego elementu opcję Powtarzaj wielokrotnie, jeśli wiesz, że ten sam kontakt jest przypisany do kilku klientów w bieżącym cyklu sprzedaży. Dzięki temu pozwolisz swoim kontaktom na przechodzenie przez ten element więcej niż raz (jeśli to zrobisz, pamiętaj też o włączeniu opcji **Powtarzaj wielokrotnie* dla pozostałych elementów użytych z tą akcją w danym cyklu automation).

To wszystko – element jest gotowy do działania. Teraz możesz skonfigurować pozostałe elementy cyklu automation.