Gdzie zobaczę wyniki mojej ankiety?

Funkcja Ankiety jest wycofywana. Oznacza to, że nie oferujemy już jej wsparcia i niebawem zostanie ona całkowicie wyłączona.

Przejdź do zakładki Formularze. Na następnej stronie, w górnym menu, kliknij Statystyki ankiet.

Wybierz ankietę i przeglądaj informacje przedstawione w trzech zakładkach:

  • Kliknij Podsumowanie, aby zobaczyć, ile osób wypełniło ankietę.
  • Kliknij Pytania, aby zobaczyć podsumowanie każdego pytania. Następnie kliknij Zobacz więcej szczegółów, aby zobaczyć odpowiedzi respondentów.
  • Kliknij Respondenci, aby zobaczyć statystyki na podstawie kryteriów wybranych w zakładce.