Czy mogę skierować użytkowników do własnej strony z podziękowaniem po wypełnieniu ankiety?

Funkcja Ankiety jest wycofywana. Oznacza to, że nie oferujemy już jej wsparcia i niebawem zostanie ona całkowicie wyłączona.

Możesz skierować użytkowników do własnej strony z podziękowaniem. Aby to zrobić:

  1. Udaj się do zakładki Ustawienia tworząc nową ankietę lub edytując już istniejącą.
  2. W zakładce Ustawienia wprowadź URL strony podziękowaniem w polu w dolnej części formularza.
  3. Kliknij przycisk Dalej, a następnie Zapisz ankietę lub Zapisz i opublikuj ankietę