Czy mogę dodawać aktualnych i potencjalnych klientów Neto do mojej listy kontaktów?

Możesz zintegrować swoje konta Neto i GetResponse tak, aby dodawać aktualnych i przyszłych klientów Neto do swoich list GetResponse. Używając tej integracji możesz:

 • zapisywać informacje o klientach w formie pól dodatkowych w GetResponse,
 • importować kontakty do listy w GetResponse co 24 godziny,
 • poszerzyć integrację na więcej list.

Możesz edytować lub wyłączyć integrację w każdej chwili.

Zanim zaczniesz

 • Aby kontakty mogły być zaimportowane, ich szczegóły w koncie Neto muszą wykazywać, że są to kontakty aktywne i zapisane do Twojego newslettera.
 • Aby połączyć oba konta, potrzebne będą Ci Twoje dane uwierzytelniające do Netolink do sklepu (URL twojego sklepu) i klucz API (znajdziesz go w Narzędziach dewelopera w Ustawieniach i narzędziach Skopiuj go zanim zaczniesz integrować oba konta).

Połącz konta GetResponse i Neto.

 1. W Menu, wybierz Integracje.
 2. W ustawieniach Neto, wklej link do sklepu i klucz API.
 3. Kliknij Połącz z Neto.

Konfigurowanie importów cyklicznych

 1. Kliknij na menu rozwijalne i wybierz listę kontaktów. Wybierz opcję Dodaj kontakty do cyklu autoresponder, jeśli chcesz aby kontakty automatycznie otrzymywały wiadomości autorespondera. Tę opcję można wybrać tylko w przypadku, kiedy posiadasz aktywne autorespondery w wybranej liście. Uwaga: Kontakty będą importowane co 24 godziny.
 2. Wybierz grupę, z której chcesz importować – kontakty, prospekty lub obie.
 3. Wybierz źródło (grupę klientów w koncie Neto). Uwaga: Będziesz mógł wybrać z 6 grup klientów stworzonych domyślnie w twoim koncie Neto. Będą umieszczone na liście według nazwy kodu (A-F). Ta integracja nie będzie działać dla dodatkowych grup, które sam stworzyłeś w koncie.
 4. Określ jak aktualizować dane kontaktów – dodaj nowe kontakty i zaktualizuj dane istniejących, dodaj jedynie nowe kontakty lub tylko zaktualizuj dane istniejących kontaktów.
 5. Zaznacz pole, aby potwierdzić, że kontakty wyraziły zgodę.
 6. Kliknij Następny krok aby przejść na stronę, gdzie połączysz dane o klientach i potencjalnych klientach z polami dodatkowymi GetResponse.

Przypisz pola dodatkowe

Nasz system automatycznie rozpozna pola Imię i Nazwisko i Adres Email. Uwaga: Neto przekazuje nazwy klientów i potencjalnych klientów do naszej bazy kontaktów. Automatycznie łączymy te dane z polem Imię i Nazwisko. Adres email kontaktu jest wymagany.

Połącz pozostałe pola dodatkowe w koncie GetResponse z polami zawierającymi informacje na temat klientów w koncie Neto. Aby to zrobić, użyj poniższych opcji:

 • Kliknij na Przypisz pole i wybierz jedno z istniejących pól dodatkowych.
 • Wybierz Pomiń pole oznaczone “?” aby przejść dalej bez mapowania pól dodatkowych.

Najedź kursorem na tabelę i przewiń do prawej aby uzyskać dostęp i skonfigurować wszystkie pola. Kiedy skończysz, kliknij na Importuj.

Uwaga: Pomimo tego, że nie pokazujemy konkretnej informacji (wartości pola dodatkowego) w kolumnach pól dodatkowych, wartości te zostaną zaimportowane.

Edytowanie integracji

Rozwiń menu Akcji i wybierz Edytuj ustawienia aby zmienić szczegóły integracji dla danej listy.

Czy mogę dodawać kontakty do wielu list przy użyciu integracji Neto?

Możesz powtórzyć proces aby dodawać kontakty do innych list. W Menu, wybierz Integracje i Neto i kliknij na
Konfiguruj importy. Dalej podążaj krokami opisanymi w sekcji Konfigurowanie importów cyklicznych.

Jak zatrzymać import kontaktów z Neto?

Możesz zatrzymać importowanie kontaktów dla danej listy lub całkowicie rozłączyć integrację z kontem Neto. W Menu, wybierz Integracje następnie Neto i w zależności od tego co chcesz zrobić wybierz jedną z poniższych opcji:

 • Aby zatrzymać importy do jednej z list kliknij na Zatrzymaj import w Menu Akcji przy każdej z list.
 • Aby całkowicie zatrzymać integrację kliknij Rozłącz z Neto.