Czy mogę dodać klientów i produkty z Shopify do mojej listy kontaktów?

Możesz zintegrować swoje konta Shopify i GetResponse, kiedy chcesz dodać swoich obecnych i przyszłych klientów do list w GetResponse. Dzięki tej integracji możesz:

 • ustawić regularne importy do swoich list,
 • dodawać nowe kontakty i aktualizować już istniejące,
 • zapisywać informacje o kontaktach jako pola dodatkowe w GetResponse,
 • dodawać nowe kontakty do cyklu autorespondera, aby udostępniać swoje treści,
 • rozszerzyć integrację na więcej niż jedną listę kontaktów,
 • dodawać i aktualizować dane produktów.

Możesz edytować lub wyłączyć integrację w dowolnym momencie.

 • Aby połączyć konta, potrzebujesz linku do sklepu Shopify oraz danych do logowania.
 • Z Shopify importujemy jedynie dane o klientach.

Jak połączyć konta GetResponse i Shopify?

 1. Przejdź do Menu > Integracje.
 2. Znajdź integrację z Shopify i kliknij Szczegóły.
 3. Kliknij Połącz, aby rozpocząć proces integracji.
 4. Wprowadź adres URL sklepu.
 5. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania Shopify. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło i potwierdź dane.

Konfigurowanie regularnych importów

Po podaniu danych zostaniesz przekierowany na stronę, na której możesz skonfigurować regularne importy.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz, czy chcesz importować produkty i kontakty, tylko produkty, czy tylko kontakty. Zarówno kontakty, jak i produkty są importowane co 24 godziny.
 2. Aby zaimportować kontakty, wybierz listę, do której powinny być dodane. Wybierz opcję dodawania kontaktów do autorespondera, jeśli chcesz, aby Twoi subskrybenci automatycznie rozpoczęli otrzymywanie wiadomości. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy na liście znajdują się aktywne autorespondery.
 3. Określ, w jaki sposób mamy zaktualizować kontakty – dodaj nowe kontakty i zaktualizuj dane istniejących, dodaj jedynie nowe kontakty, lub tylko zaktualizuj dane istniejących kontaktów.
 4. Zaznacz pole, aby potwierdzić, że kontakty wyraziły zgodę na dodanie ich do listy.
 5. Aby zaimportować produkty, wybierz sklep, z którego chcesz je importować.
 6. Kliknij Dalej.

Pamiętaj, że w Shopify można dodać takie same SKU (jednostki magazynowe) dla wielu wariantów tego samego produktu. W GetResponse, każdy SKU traktowany jest jako oddzielny produkt, więc jeśli jeden lub dwa produkty mają przypisane takie same SKU, tylko jeden z nich zostanie dodany.

Przypisywanie pól dodatkowych

Po skonfigurowaniu importu zostaniesz przekierowany na stronę, na której możesz dopasować swoje pola dodatkowe do pól z Shopify.

Nasz system może automatycznie rozpoznać pola imię (first name), nazwisko (last name) i e-mail. Uwaga: Adres e-mail jest wymagany.

przypisywanie pól dodatkowych.

W przypadku pól, których nie rozpoznaliśmy automatycznie, dopasuj pola dodatkowe z Twojego konta GetResponse do pól zawierających dodatkowe informacje z usługi, z którą się łączysz. Aby to zrobić, użyj jednej z poniższych opcji:

 • Kliknij Przypisz pole i wybierz jedno z istniejących pól dodatkowych.
 • Wybierz Pomiń kolumny ze znakiem „?”, aby kontynuować bez przypisywania pól dodatkowych.

Skieruj kursor na tabelkę i przewiń w prawo, aby uzyskać dostęp i skonfigurować pozostałe pola. Po zakończeniu kliknij Importuj.

Uwaga: mimo że w kolumnach nie pokazujemy żadnych konkretnych informacji o kontaktach (wartości pól dodatkowych), wartości te zostaną zaimportowane.

Edycja regularnych importów

Przejdź do Menu > Integracje, najedź kursorem na Shopify* i kliknij **Szczegóły.

Edycja importów kontaktów

Aby edytować importy, kliknij Zarządzaj integracją > Kontakty. Następnie rozwiń menu Akcje (pionowy wielokropek) i wybierz Edytuj ustawienia, aby zmienić szczegóły integracji dla konkretnej listy. W tym samym menu można również wymusić i zatrzymać import kontaktów.

jak edytować ustawienia.

Zarządzanie importami produktów

Aby dostosować importy produktów, przejdź do zakładki Products w sekcji Zarządzaj integracją > Imports. Następnie rozwiń menu Akcje (pionowy wielokropek). Tam możesz wymusić import swoich produktów lub go zatrzymać.

Jakie rodzaje produktów mogę importować?

Importujemy jedynie produkty posiadające nazwę oraz status „opublikowany”.

Pamiętaj, że w Shopify można dodać takie same SKU (jednostki magazynowe) dla wielu wariantów tego samego produktu. W GetResponse, każdy SKU traktowany jest jako oddzielny produkt, więc jeśli jeden lub dwa produkty mają przypisane takie same SKU, tylko jeden z nich zostanie dodany.

Czy za pomocą integracji Shopify mogę dodać kontakty do więcej niż jednej listy?

Możesz powtórzyć proces, aby dodać kontakty do innych list. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do Menu > Integracje > Shopify
 2. Otwórz zakładkę Kontakty w sekcji Zarządzaj integracją > Imports.
 3. Kliknij Konfiguruj importy.

Postępuj zgodnie z opisem w sekcji Konfigurowanie regularnych importów.

Czy za pomocą integracji Shopify mogę dodawać produkty z więcej niż jednego sklepu?

Shopify nie oferuje opcji multistore, dlatego nie jest możliwe importowanie produktów z więcej niż jednego sklepu.

Jak zatrzymać importy kontaktów z Shopify?

Możesz zatrzymać importy kontaktów dla jednej z list lub całkowicie wyłączyć integrację Shopify. Przejdź do Menu > Integracje > Shopify i otwórz zakładkę Zarządzaj integracją. W zależności od potrzeb wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby zatrzymać importy kontaktów dla jednej z list, kliknij Zatrzymaj importy w menu Akcje.
 • Aby zatrzymać importy produktów, kliknij Zatrzymaj importy w menu Akcje w zakładce Products.
 • Aby wyłączyć integrację, kliknij Disconnect from Shopify.