Automatyzacja zarządzania cyklami CRM

Szablon Automatyzacja zarządzania cyklami CRM pozwala na przenoszenie klientów CRM pomiędzy etapami cyklu sprzedaży. Odbywa się to na podstawie zaangażowania klientów w Twoje oferty. Co Ci to da?

  • Zbudujesz cykl automation, który zostanie zainicjowany, gdy kontakty zostaną dodane jako klienci do konkretnego cyklu sprzedaży.
  • Będziesz przenosić klientów pomiędzy etapami cyklu sprzedaży na podstawie ustalonych przez Ciebie warunków.
  • Przypiszesz tagi tym kontaktom, do których musisz zwrócić się osobiście, bo nie reagują na Twoje wiadomości.

Podsumowanie szablonu

Kategoria: Kwalifikowanie leadów
Liczba elementów w szablonie: 10
Minimalna liczba elementów do skonfigurowania: 8
Element CRM dostępny wyłącznie w pakietach Plus i Professional

Template preview showing the 10 elements used to automate a pipeline

Co jest potrzebne do skonfigurowania wszystkich elementów i opublikowania szablonu w formie cyklu automation:

  • wiadomości automation lub inne wiadomości, których można użyć jako wiadomości automation,
  • tagi (opcjonalnie). Możesz stworzyć tagi w trakcie budowania cyklu, ale warto posiadać podstawowy plan tagowania.

Konfiguracja szablonu

Wszystkie wyszarzone elementy muszą zostać skonfigurowane. Kliknij element, aby otworzyć jego zakładkę szczegółów.

1. Przejdź do warunku Dodano kontakt do cyklu sprzedaży, wybierz cykl sprzedaży i jego etap, który ma inicjować działanie cyklu automation. Zachowaj ustawienia czasu na pozycji Nigdy. Jeśli chcesz, możesz włączyć opcję Po rozpoczęciu cyklu dołącz kontakty, które już się znajdują w cyklu sprzedaży. Jeżeli jednak chcesz, by warunek ten uwzględniał wyłącznie kontakty, które zostały dodane do cyklu po jego rozpoczęciu, to nie włączaj tej opcji.
2. Użyj rozwijalnych menu w elemencie Wyślij wiadomość, aby wybrać wiadomość, której chcesz użyć.
3. Warunek Link kliknięty jest domyślnie ustawiony tak, by szukać dowolnego linku w dowolnym newsletterze. Możesz zmienić te ustawienia, aby dopasować je do swoich potrzeb. Jeśli chcesz monitorować wiadomość użytą w akcji Wyślij wiadomość, wybierz Marketing automation jako rodzaj wiadomości, a następnie wybierz wiadomość i link, które chcesz obserwować (wybór będzie ograniczony do wiadomości użytych we wcześniejszych elementach cyklu automation).
4. Użyj rozwijalnych menu w elemencie akcji Przenieś do etapu, aby wybrać cykl sprzedaży, w którym są Twoi klienci oraz etap, do którego chcesz ich przenieść po tym, jak klikną w określony przez Ciebie link.
5. Użyj rozwijalnych menu w elemencie Wyślij wiadomość, aby wybrać wiadomość, której chcesz użyć. Możesz w niej przykładowo polecać produkty Twojej firmy.
6. Skonfiguruj element odwiedzony URL, aby monitorować kontakty, które odwiedziły stronę produktu:

a. Kliknij ten element. Dzięki temu otworzysz okienko kopiowania kodu JavaScript.
b. Kliknij przycisk Skopiuj kod, aby skopiować podany kod do schowka, a następnie zamknij okienko (w tym momencie warto zapisać kod w tymczasowym dokumencie tekstowym na wypadek konieczności skopiowania innych rzeczy do schowka).
c. Wprowadź w zakładce Szczegóły adres URL strony produktu, którą chcesz monitorować. Użyj znaku gwiazdki, jeśli chcesz śledzić odwiedziny dowolnego adresu URL na Twojej stronie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu tego elementu i używaniu gwiazdek, przejdź do artykułu Jak ustawić szczegóły warunku „Odwiedzony URL”?

Uwaga: gdy już skończysz konfigurować ten szablon, musisz wkleić skopiowany kod do systemu zarządzania Twoją stroną lub umieścić go bezpośrednio w kodzie źródłowym strony.
Szczegółowe instrukcje instalacji kodu śledzącego znajdziesz w artykule W jaki sposób dodać na moją stronę internetową kod śledzący JavaScript?

7. Użyj rozwijalnych menu w elemencie akcji Przenieś do etapu, aby wybrać cykl sprzedaży, w którym są Twoi klienci oraz etap, do którego chcesz ich przenieść po tym, jak odwiedzą określoną przez Ciebie stronę internetową.
8. Przejdź do akcji Zmień tag, która jest przypisana do czerwonego łącznika „jeśli nie” elementu Link kliknięty i Odwiedzony adres URL. Następnie wybierz tagi, które chcesz przypisać tym kontaktom, z którymi należy się skontaktować w inny sposób.
9. Kliknij w prawym górnym rogu ekranu przycisk Zapisz i publikuj, gdy skończysz już ustawiać cały szablon lub wybierz opcję Zapisz i wyjdź, jeśli chcesz później dokończyć konfigurację tego szablonu (taki cykl będzie miał status „robocze” na stronie Zarządzaj cyklami).

Pomysłowy Monster

Jeśli jesteś użytkownikiem konta Plus lub Professional, możesz dostosować ten szablon do potrzeb marketingowych i sprzedażowych Twojej firmy. Możesz dokonać kilku istotnych zmian:

  • dodaj więcej warunków i akcji Przenieś do etapu w zależności od liczby etapów w cyklu sprzedaży,
  • zamień warunki użyte w cyklu automation na inne — użyj na przykład warunku Zrealizowany zakup (ten warunek ma tylko ścieżkę pozytywną) lub postaw na warunek tagowanie albo scoring,
  • pomiń przypisywanie tagów lub przypisuj punkty scoringowe zamiast przydzielania tagów.

Powiązane cykle

Ten szablon można połączyć z szablonem Dodaj kontakty do cyklu sprzedaży CRM.