Partner nie może (i) łączyć lub kojarzyć jakichkolwiek treści dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego oraz na stronie internetowej Partnera, zwłaszcza materiałów handlowych lub (ii) oferować towarów lub usług lub (iii) angażować się w praktyki biznesowe, które:

 1. są niezgodne z prawem, mają charakter gróźb, nadużycia, napastliwości, zniesławienia, obsceniczności, oszczerstwa, szkalowania, oszustwa, defraudacji lub, które naruszają prywatność danej osoby, są pokrętne lub w jakikolwiek inny sposób naruszają zasady i polityki GetResponse,
 2. represjonują, prześladują, umniejszają lub zastraszają osobę lub grupę osób z powodu religii, płci, orientacji seksualnej, rasy, przynależności etnicznej, wieku lub niepełnosprawności,
 3. naruszają prawa patentowe, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawo do jawności lub inne prawa własności stron trzecich, w szczególności, nieuprawnionym kopiowaniem lub udostępnianiem zdjęć, logo, oprogramowania, artykułów, dzieł muzycznych i nagrań video,
 4. zawierają szkodliwe treści, w szczególności wirusy komputerowe, konie Trojańskie, „robaki”, bomby zegarowe, programy typu cancel-bots, programy szpiegowskie oraz wszelkie inne pliki, oprogramowanie czy też technologię zaprojektowaną w celu zahamowania, zniszczenia, podstępnego przechwycenia lub wywłaszczenia usług lub jakiegokolwiek systemu, programu, danych lub informacji osobistych, lub ograniczającą funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego, niszczącą lub uzyskującą nieuprawniony dostęp do jakichkolwiek danych lub informacji o stronach trzecich,
 5. podszywają się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, włącznie z naszymi pracownikami i przedstawicielami,
 6. w inny sposób naruszają prawo, statuty, rozporządzenia lub przepisy włącznie z, ale nie ograniczając się do, prawami regulującymi ochronę konsumentów, internetową sprzedażą tytoniu, nieuczciwą konkurencją, prawami antydyskryminacyjnymi lub fałszywą reklamą,
 7. oferują lub upowszechniają nielegalne towary, usługi, programy lub promocje (np. programy typu „jak szybko zarobić pieniądze”, listy-łańcuszki, piramidy finansowe) lub angażują się w jakiekolwiek nieuczciwe i oszukańcze działanie lub praktyki,
 8. są związane z jakąkolwiek formą hazardu czy usługami typu loterie,
 9. mają związek z jakąkolwiek formą rasizmu, nienawiści, profanacji, fałszerstw za pomocą poczty, materiałami lub usługami tylko dla dorosłych, obscenicznymi lub o jakiejkolwiek orientacji seksualnej włącznie, z, ale nie ograniczając się do, wszystkimi materiałami, których celem jest pobudzenie seksualne widza/czytelnika (np. książki, tekst, zdjęcia, video, filmy dozwolone od lat 18, materiały pornograficzne itd.), materiałami, których oglądanie lub zakup wymaga przekroczenia 18 lat, usługami towarzyskimi, stronami internetowymi dla dorosłych lub wszelkimi innymi materiałami, które mogą być obraźliwe dla innej osoby lub podmiotu,
 10. są związane ze sprzedażą środków objętych kontrolą, które wymagają recepty od uprawnionego lekarza; lub innych leków dostępnych bez recepty,
 11. są związane z nielegalnym sprzętem telekomunikacyjnym lub sprzętem telewizji kablowej takim, jak karty dostępu, programy kart dostępu, unloopery, dekodery kablowe lub filtry,
 12. mają związek z bronią lub przedmiotami z bronią związanymi, włącznie z bronią palną, częściami broni palnej i magazynkami, amunicją, pistoletami śrutowymi lub typu „BB”, gazem łzawiącym, paralizatorami, nożami sprężynowymi oraz bronią sztuk walki,
 13. promują lub reklamują:
  1. nikotynę, usługi nikotynowe, usługi imitujące usługi nikotynowe, symbole odnoszące się do palenia lub samej nikotyny
  2. wszelkiego rodzaju alkohole
  3. wszelkiego rodzaju narkotyki, usługi związane z narkotykami, symbole odnoszące się do narkotyków, używania narkotyków wszelkiego rodzaju
  4. usługi medyczne, pomoc medyczną, opiekę lekarską, leki
  5. loterie, gry cylindryczne, gry karciane, gry w kości oraz gry zautomatyzowane
  6. sprzedaż usług GetResponse bezpośrednio osobom małoletnim
 14. zachęcają małoletnich do wpływu na rodziców lub innych osób w celu zakupu usług GetResponse
 15. wykorzystują zaufanie małoletnich do ich rodziców, nauczycieli lub innych osób
 16. mają za zadanie wpłynąć na podświadomość odbiorcy.