Niedozwolone towary i usługi

4.1. wiktymizowanie, nękanie, poniżanie lub zastraszanie osoby lub grupy osób ze względu na religię, opcje polityczne, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;

4.2. naruszanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi przepisów dotyczących ochrony konsumentów, sprzedaży tytoniu, nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałania dyskryminacji lub fałszywej reklamie;

4.3. oferowanie lub rozpowszechnianie fałszywych towarów, usług, programów lub promocji (np. Programy szybkiego zarabiania pieniędzy, łańcuszki, piramidy finansowe), wypłaty pożyczek lub angażowanie się w nieuczciwe działania lub praktyki;

4.4 są związane z dowolną formą hazardu, zakładów lub loterii;

4.5. są powiązane z produktami i usługami finansowymi związanymi z wprowadzającymi w błąd lub zwodniczymi praktykami promocyjnymi (na przykład oferty monet BITCOIN, opcje binarne, niewymienne tokeny (“NFT”)); produkty i usługi związane z kryptowalutami lub NFT nie mogą być promowane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

4.6. są powiązane z wszelkimi formami materiałów lub usług dla dorosłych, o charakterze seksualnym lub nieprzyzwoitym, w tym między innymi z materiałami wyraźnie zaprojektowanymi w celu podniecenia seksualnego widza/czytelnika (np. książki, tekst, zdjęcia, filmy, filmy z oceną X, materiały pornograficzne itp.), wszelkie materiały, które wymagają ukończenia osiemnastego roku życia, usługi towarzyskie i witryny dla dorosłych;

4.7. związane są ze sprzedażą:

 a. leków, które wymaga recepty od licencjonowanego lekarza; lub

b.     leków bez recepty;

4.8. są związane z nielegalnym sprzętem telekomunikacyjnym lub telewizją kablową, np. karty dostępu, programatory i odblokowujące karty dostępu, deszyfratory kabli lub filtry;

4.9. są związane z wszelkiego rodzaju bronią i powiązanymi przedmiotami, w tym bronią palną, częściami i magazynkami broni palnej, amunicją, kulkami BB i kulkami, gazem łzawiącym, paralizatorami, nożami z ostrzami i sztukami walki;

4.10 z zakresu sprzedaży, promocji jak i wszelkich innych działań związanych z:

a. nikotyną, produktów nikotynowych, produktów imitujących produkty nikotynowe, symbole związane z paleniem lub nikotyną;

b. wszelkiego rodzaju narkotykami, produktami związanymi z narkotykami, symbole związane z narkotykami, używaniem jakichkolwiek narkotyków;

c.  usługami medycznymi, pomocą medyczna, lekami (z wyłączeniem CBD);

d.  loteriami wideo, grami cylindrycznymi, grami karcianymi i automatycznymi;

4.11 zachęcanie małoletnich do wywierania wpływu na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do kupowania produktów lub usług sprzedawanych za pośrednictwem Usługi;

4.12 wykorzystywanie braku doświadczenia i łatwowierności nieletnich; w szczególności wykorzystywanie zaufania nieletnich do rodziców, nauczycieli lub innych osób;nieuzasadnione pokazywanie nieletnich w niebezpiecznych sytuacjach.

4.13 nieuzasadnione pokazywanie nieletnich w niebezpiecznych sytuacjach.