Zakazane jest korzystanie z Usługi w celu przesyłania, udostępniania, oferowania, promowania lub sprzedaży, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek towarów lub usług:

 1. służących do prześladowania, nękania, poniżania lub zastraszania osób lub grupy osób ze względu na religię, opcję polityczną, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;
 2. naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, w tym między innymi przepisy dotyczące ochrony konsumentów, internetowej sprzedaży tytoniu, zwalczania nieuczciwej konkurencji, antydyskryminacji lub niedozwolonej reklamy;
 3. nieuczciwych towarów lub usług, programów lub promocji (np. programów obiecujących szybki zarobek, piramid finansowych), szybkich pożyczek lub innych nieuczciwych lub oszukańczych praktyk;
 4. związanych z jakąkolwiek formą hazardu, zakładów, loterii i podobnych gier,
 5. powiązanych z produktami lub usługami finansowymi, które często wiążą się z wprowadzającymi w błąd praktykami promocyjnymi (np. Initial Coin Offering ICO, binary options); produkty lub usługi związane z kryptowalutami nie mogą być promowane przy wykorzystaniu Usługi bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody;
 6. w jakikolwiek sposób powiązanych z materiałami lub usługami dla dorosłych, o charakterze seksualnym lub obscenicznym, w tym w szczególności materiałami mającymi na celu pobudzenie seksualne odbiorcy (np. książki, teksty, zdjęcia, filmy, materiały pornograficzne), materiałami, które udostępniane mogą być jedynie odbiorcom powyżej 18 roku życia, usługami towarzyskimi i stronami z produktami, usługami lub materiałami dla dorosłych;
 7. powiązanych ze sprzedażą leków dostępnych na receptę lub bez recepty;
 8. powiązanych z nielegalnym sprzętem telekomunikacyjnym lub telewizją kablową, takim jak karty dostępu, programatory kart dostępu i unloopery, deszyfratory kablowe lub filtry;
 9. powiązanych z bronią wszelkiego rodzaju i przedmiotami o podobnym przeznaczeniu, w tym w szczególności z bronią palną, częściami do broni palnej, amunicją, gazem łzawiącym, paralizatorami, nożami oraz bronią wykorzystywaną w sztukach walki;
 10. nikotyny, produktów nikotynowych, produktów imitujących produkty nikotynowe, materiałów zawierających symbole związane z paleniem tytoniu lub nikotyną;
 11. narkotyków wszelkiego rodzaju, produktów związanych z zażywaniem narkotyków, materiałów zawierających symbole związane z narkotykami lub ich zażywaniem;
 12. usług medycznych, pomocy medycznej lub leków;
 13. loterii video, gier karcianych, gier w kości i automatów do gier;
 14. w sposób zachęcający nieletnich do nakłaniania rodziców lub innych osób do kupowania produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Usługi;
 15. w sposób wykorzystujący brak doświadczenia nieletnich, ich szczególne zaufanie do rodziców, przedstawicieli ustawowych, nauczycieli lub innych osób;
 16. w sposób, który bez uzasadnienia przedstawia nieletnich w niebezpiecznych sytuacjach.