Jak przygotować konkurs online?
ostatnia aktualizacja 0

Jak przygotować konkurs online?

Konkursy online na najlepsze filmy, rysunki, zdjęcia czy slogany reklamowe… były, są i będą obecne w sieci.

Informacja o takim konkursie może być również przekazywana w formie mailingów. Czym właściwie jest taki konkurs i na co zwrócić uwagę?

Dla prawnika konkurs online to nic innego jak tzw. przyrzeczenie publiczne. Jest to sytuacja, w której organizator przyrzeka (obiecuje) określoną nagrodę za najlepsze wykonanie określonej czynności (zadania konkursowego).

Regulamin? Niekoniecznie!

Pierwszym i naturalnym pytaniem jest “czy konkurs online musi mieć regulamin?”. Bezpośredniego przymusu do takiego rozwiązania nie ma – bo tak naprawdę przepisy wymagają od organizatora, by ogłosił termin w jakim możliwie jest ubieganie się o nagrodę. Bez wskazania takiego terminu, samo ogłoszenie (przyrzeczenie) będzie bezskuteczne. W tym miejscu trzeba wskazać jeszcze na jeden ważny element – jeżeli w ogłoszeniu o konkursie nie zostanie zastrzeżone, że własność do nagrodzonego dzieła (np. rysunku) nabywa przyrzekający nagrodę – to do takiego nabycia nie dojdzie. Jest to szczególnie ważne w tych konkursach, w których organizator planuje w przyszłości eksploatować zwycięską pracę konkursową. Podsumowując, w praktyce warto mieć regulamin konkursu.

Najważniejsze elementy regulaminu

Co powinien zawierać regulamin? Najlepiej, gdyby było to:

  1. określenie na czym polega zadanie konkursowe (np. nagranie piosenki),
  2. jakie kryteria wyboru przyjmie organizator i co decyduje o wygranej (np. piosenka ma być najbardziej oryginalna, najciekawsza),
  3. czas trwania konkursu, czyli okres w którym można brać udział w konkursie, (jeśli zostało to powiedziane bez określenia czasu, przyrzeczenie nie będzie skuteczne);
  4. ilość i rodzaj nagród,
  5. ilość i rodzaj ewentualnych wyróżnień.

Decyzja o wyborze pracy należy do organizatora. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby organizator powołał do tego wybrane przez siebie jury / komisję konkursową.

Nie musi być długo….

Czy taki quasi regulamin da się zmieścić w emailu? Wydaje się, że tak:

Zgłoszenie w konkursie następuje elektronicznie poprzez przesłanie pliku mp3 z piosenką na adres organizatora X. Spośród piosenek przesłanych do dnia Z jury wybierze 3 najśmieszniejsze piosenki o tematyce świątecznej.

Nagrodami w konkursie są:

I nagroda: 1.000 PLN

II nagroda: 500 PLN;

III nagroda: 250 PLN.

Jeżeli chcemy stworzyć regulamin konkursu to powinniśmy pamiętać, że taki regulamin to nic innego jak wzorzec umowny, a nasz konkurs pewnie kierowany jest do konsumentów. Wniosek? Regulamin nie może naruszać praw konsumentów – a w szczególności nie może zawierać klauzul niedozwolonych. Samo przyrzeczenie również musi być ukształtowane w taki sposób, aby nie wprowadzało uczestników w błąd np. co do gwarantowanych nagród.

Prawa autorskie w konkursach

Biznesowym sensem konkursu (poza bardzo częstą chęcią zbudowania bazy danych osobowych) jest również korzystanie z prac uczestników. Samo przesłanie pracy do konkursu nie oznacza, że organizator może z nich korzystać do swoich celów. Organizator może nabyć zarówno własność nagrodzonych prac konkursowych (np. płytę z piosenką), jak i prawa autorskie do nagrodzonych prac, jednak wyłącznie jeżeli przewidział to w regulaminie konkursu. W takim przypadku do nabycia zarówno własności, jak i praw autorskich, dochodzi z chwilą wydania lub wypłacenia nagrody.

sea-city-sky-clouds

Ale jak nabyć prawa autorskie do prac nienagrodzonych? Najbezpieczniej i najprościej byłoby uregulować w regulaminie konkursu licencję niewyłączną (nie wymaga formy pisemnej) dla organizatora. Ryzykowną koncepcją może być próba „nagradzania” jakimś drobnym prezentem wszystkich, którzy zgłosili się do konkursu – tylko po to, by móc twierdzić, że na podstawie przepisów nabyto prawa do wszystkich prac konkursowych. Takie rozwiązania budziłyby zastrzeżenie na bazie ochrony konsumentów. Sama organizacja konkursu nie wymaga bowiem np. nabycia praw autorskich na wszelkich polach eksploatacji do prac, które nie uzyskały nagród.

Pola eksploatacji

Jeżeli jesteśmy przy licencji niewyłącznej, to w regulaminie również powinno zostać przewidziane, w jakim zakresie ta licencja jest udzielana – czyli należy wskazać pola eksploatacji. Przykładowe pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Nie muszą to być aż tak formalne sformułowania – równie dobrze można napisać, że tymi polami będzie opublikowanie nagrań w serwisie YouTube czy też wydanie ich zbiorczo na płycie i dołączenie do popularnego miesięcznika.

Źle przygotowany regulamin może spowodować, że organizator nie będzie mógł prawnie skutecznie korzystać z prawa autorskich do prac, choć będzie mu się wydawało, że wszystko zrobił prawidłowo. Takie samo ryzyko dotyczy naruszenia praw konsumentów (głównie klauzule niedozwolone).

Podsumowanie

Kończąc – czy rozstrzygnięcie może nastąpić mailowo? Tak, nie ma tutaj ograniczeń aby o wynikach konkursu poinformować w formie mailingu. Pamiętajmy natomiast, że takie ogłoszenie konkursu jako budujące co najmniej pośrednio markę i wizerunek organizatora powinno być rozsyłane online do osób, które wyraziły zgodę na komunikację marketingową (informacje handlowe).

Wszystkim życzę wyłącznie wygranych w ciekawych konkursach internetowych 🙂

Jakie są Wasze doświadczenia z konkursami online? Organizowaliście już kiedyś taki konkurs? A może macie wątpliwości związane z tym tematem? Podzielcie się nimi w komentarzach poniżej!

Subskrybuj, aby otrzymywać top artykuły, wskazówki i porady marketingowe.

GetResponse S.A. potrzebuje danych zawartych w tym formularzu w celu dostarczenia Ci materiałów, o które wnioskujesz. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dziękujemy za rejestrację!

Niedługo wyślemy Ci wiadomość email z potwierdzeniem zapisu.